رهبر : آب گرفتی تولمشهر دلایل متعددی داشت

تولم نیوز : سرپرست فعلی شهرداری تولمشهر طی مصاحبه ای با تولم نیوز اظهار داشت که…

بارندگی دردسر آفرید / آب رودخانه تولم شهر دو برابر شده است

تولم نیوز : بارندگی پیاپی باعث شد تا رودخانه تولمشهر دوبرابر شود ، بالا آمدن آب…