دیدار فرهنگیان با خانواده شهیدان قاسمی و بی ریا در صوفیانده تولمات

تولم نیوز :در هفته گرامیداشت مقام معلم از خانواده های معظم شهدای تولمات دیدارشد بنا به…