عکس هایی از آخرین پنج شنبه بازار بهاری سال 92

جمعه بازار در منطقه تولم شهر شهرستان صومعه سرا قرار دارد و بازار محلی آن سالهاست…