شرکت در مسابقه عکاسی محرم در قاب تصویر

  1.  آثار ارسالی فقط به‌صورت تک عکس پذیرفته می‌شود. هر فرد فقط با ۱ عکس می‌تواند در مسابقه شرکت نماید.
  2. عکس‌ها می‌بایست با فرمت جی پی جی ارائه شوند.
  3. ضروری است هر عکاس نام و نام خانوادگی شماره تماس عنوان عکس محل و تاریخ عکس را مطابق با برگه فراخوان تکمیل نموده و ارسال نماید.

آثاری که پس‌از مهلت مقرر ارسال شوند، ترتیب‌اثر داده نخواهند شد.
مسئولیت ناشی از ارسال آثار نامطلوب متوجه ارسال‌کننده است.
ارسال آثار توسط شرکت‌کننده در مسابقه به‌منزله مالکیت معنوی اثر هاست.

این مسابقه در 1 شهریور 1401 به پایان رسیده است