این شهر عزادار حسین(ع) است

از وقتی چشم باز کردم، بعد از عشق به خدا، عشق تو را در سینه ام…