تئاتر بزرگ وعده شوم به زودی در سالن اداره ارشاد صومعه سرا رو صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری تولم نیوز ، تئاتر بزرگ وعده شوم به کارگردانی سامان اسماعیل زاده از…

نمایش ماجرای گلی در سالن فارابی صومعه سرا

تولم نیوز : به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا. نمایش…