از کربلا تا دفاع مقدس

شیعه قرن هاست که با پیام عاشورای حسین و “کل عرض کربلا و کل یوم عاشورا”…