کلنگ عملیات اجرای سد لاستیکی تولمشهر به زمین نشست

کلنگ اجرای عملیات سد لاستیکی تولم شهر، آغازعملیات پروژه طرح توسعه بیمارستان صومعه سرا و چند…