دلخوش: دلال بازی در بورس موجب توقف پروژه های عمرانی شده است

نماینده بافق در مجلس با اشاره به وضعیت گرانی های اخیر، گفت: در این شرایط تغییر…