تکمیل طرح آبرسانی به روستاهای ماتک و لیفشاگرد صومعه‌سرا نیاز به تخصیص اعتبار دارد

نماینده مجری طرح جامع آبرسانی به هزار روستای گیلان گفت: تکمیل طرح تامین پایدار و مناسب…