کسب مقام نایب قهرمانی منطقه تولمات در مسابقات بدمینتون آموزشگاههای استان گیلان

تولم نیوز: به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه تولمات مسابقات بدمینتون مقطع ابتدایی پسر…