جمعیت 170 هزار نفری و تنها یک سالن; بررسی یک معضل

تولم نیوز: شهر صومعه سرا که جمعیتی بیش از 173 هزار نفر را در خود جای…