مرگ نوزاد 7 ماهه بر اثر کرونا

تولم نیوز : رییس شبکه بهداشت شهرستان مرودشت فارس با بیان اینکه نوزاد ۷ ماهه براثر…