لینک کوتاه خبر

بازهم اشتباهات فردی کاردست تیم شهرداری داد

تولم نیوز :چهارشنبه 6 شهریور ورزشگاه زیبای معلم رضوانشهر میزبان نوجوانان شهرداری تولم شهر بود . حضورجمعیت زیاد حکایت ازعزم جزم فجری ها برای صعود به لیگ برتر داشت. آنها که سال قبل درهمین مرحله ازصعود بازمانده بودند باحفظ ترکیب تیم فصل گذشته خود و برای رسیدن به لیگ برترتنها به یک تساوی درمقابل تولم شهر نیازداشتند. شهرداری نسبت به بازی قبلی تنها یک تغییررادرترکیب خود بوجودآورده بود وامیرپوراسماعیلی راجانشین محمدرضاقدرتی نموده بود.بازی تادقیقه 20 متعادل بود ضمن اینکه فجری ها بیشترصاحب توپ ومیدان بودند.دردقیقه 20 سهندحسین زاده بازهم دردفع توپ دچاراشتباه فاحشی شدکه منجربه گل اول فجری هاشد. نوجوانان می توانستند این گل را دردقیقه 42 توسط امیردولتی جبران کنندکه ضربه امیررادروازه بان فجر باواکنشی خوب به کرنرفرستاد. درنیمه دوم علیرغم تمام تدابیراندیشیده شده بازهم خط دفاع شهرداری خصوصاً دروازه بان این تیم بااشتباه بچه گانه گل دوم را به حریف تقدیم نمودند. گل سوم فجری ها درست درفاصله چنددقیقه بعدازگل دوم ودراثر جاماندن خط دفاع تولم شهر به ثمررسید. آرمان اقاجان پور دردقیقه 60 ازروی نقطه پنالتی یکی ازگلها راجواب داد .اما دراین روز انگار اشتباهات خط دفاع ودروازه بان تمامی نداشت .بازهم فجری ازروی ضعف دروازه بان استفاده کردندوموفق شدندگل چهارم را به ثمربرسانند که احدی اینبار دروازه بان خودرا تعویض نمود تا مصطفی صحرانوردبرای اولین بار دردرون دروازه قراربگیرد. مصطفی هم نتوانست جلوی ادامه اشتباهات خط دفاع رابگیرد واونیزدراین بازی دوبار دروازه اش را گشوده دید. قبل ازگل ششم فجر، آرمان آقاجان پور موفق شدیکباردیگر دروازه فجررابازکند. تنها بازیکنی که ازشهرداری نمره قبولی دراین مسابقه گرفت امیرپوراسماعیلی بودکه کمترین اشتباه وبیشترین تلاش را ازخودنشان داد. بااین شکست نوجوانان شهرداری به لیگ دسته اول گیلان وفجر رضوانشهر به لیگ برترنوجوانان صعودکردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *