تیم های برتر جام رمضان والیبال تولم شهر از ابتدا تا به حال

تولم نیوز : در طی برگزاری دهمین دوره مسابقات جام رمضان والیبال تولمشهر به سراغ رئیس هیئت والیبال تولمات رفتیم تا از سوابق قهرمانی های سال های پیش جام رمضان والیبال اطلاعاتی کسب کنیم:
دوره اول – هیئت والیبال تولمات
دوره دوم – تیم والیبال گشت
دوره سوم – تیم والیبال گشت
دوره چهارم – هیئت والیبال تولمات
دوره پنجم – هیئت والیبال تولمات
دوره ششم – هیئت والیبال تولمات
دوره هفتم – هیئت والیبال تولمات
دوره هشتم جرثقیل جعفری
دوره نهم – هیئت والیبال صومعه سرا

قهرمان دوره دهم هم همین شبها از بین 16 تیم دیگر شرکت کننده امسال مشخص می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.