لینک کوتاه خبر

روزی که توپ ها گل نمی شود

تولم نیوز : نبرد شهرداری وسبحان درهفته نهم جدال دوتیم متفاوت ازنظر تفکر و تاکتیک بود . شهرداری تولم شهر بابکارگرفتن تمامی تاکتیکهای تمرین شده دروزی که می بایست 5 گل به حریف می زد دوبار دروازه خودرا روی دوضربه ایستگاهی بازشده دید. این دوگل درحالی برای سبحان بدست آمد که آنها درتمام طول بازی بغیر ازاین دوضربه ایستگاهی حتی قادربه یکبار حضورجدی درمحوطه جریمه شهرداری نشدند.خصوصاً درنیمه دوم . حال این سئوالی ست که باید به آن پاسخ گفت : چرا تیمی که 4 بار به تیر می زندوبیش از15 بار درمحوطه جریمه حریف به شکل جدی خطر ایجادمی کند نمی تواندبیش ازیک بار به گل دست پیدا کند. ؟چرا بچه های شهرداری نمی توانند دربرابر تیمهایی که فوتبال بسته ومستقیم را دردستورکارقرارمی دهندپیروز ازمیدان بیرون بیایند؟برای تیمی که می خواهد مدعی باشداین یک ضعف بزرگ است که علیرغم خلق موقعیتهای بسیار قادربه گشودن دروازه حریف نیست .

سایر نتایج:المپیک پره سر 0 نویر انزلی 3آبی پوشان 1 ایثارگران رودبار 1کوثر 2 شهرداری ماسال 4شاهین 2 شهرداری لاهیجان 1سپیدرود 0 همیاری سیاهکل1

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *