پرونده گنج های روستای گوراب تولم

تولم نیوز : شاید بار ها نام روستای تاریخی گوراب به گوشتان خورده باشد این روستا…