نتیجه انتخابات شورای شهر تولم شهر 1392 اعلام شد

تولم نیوز بنا به اخبار غیر رسمی و شنیدها نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر تولم شهر(مرجقل)…

حواشی سخنرانی کاندیداها (سه شنبه 21 خرداد 92) بدرقه حضار با آهنگ سوسن خانم

در روز سه شنبه مورخ 21/3/92 سخنرانی 9 نفر از کاندیداهای شورای اسلامی شهر مرجقل(تولم شهر)…

مصاحبه اختصاصی تولم نیوز با برخی از کاندیداهای شورای شهر

خبرنگاران تولم نیوز شب دوشنبه مورخ 20/3/92 در پی شور و شوق انتخاباتی شهروندان ، سری…

مصاحبه اختصاصی تولم نیوز با برخی از کاندیداهای شورای شهر( قسمت دوم)

مصاحبه های که در زیر مطالعه خواهید نمود بخش دوم  سری مصاحبه های اختصاصی تولم نیوز…

زمان سخنرانی کاندیداهای شورای اسلامی تولم شهر

سه شنبه یاسر ابراهیمی = ساعت 4 تا 4:30 داود حاجتی    = ساعت 4:30 تا…