اعلام آمادگی رییس اداره آموزش وپرورش تولمات برای استقبال از میهمانان

بنا به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش منطقه تولمات ،محمد فرد اسماعیلی در دومین جلسه ستاد…